About – Tí ti về Tôi

huyen profile_fullres

Photo Credit: Edmund Ng (taken at Consulus). Ảnh thuộc bản quyền của Consulus. Chụp bởi Edmund Ng.

 

About the blog and me

Some of you may wonder why the blog title is HuyeenTraanViet. I am a Vietnamese. And in Vietnamese, double e means ê & double a means â. So my exact full name [with marking] is Trần Huyên. “Viet” here represents name of my nation and also means “writing” in our language. With this name, I would like to say how proud I am of where I am from, as well as, I am always motivated to contribute to a better Vietnam.

Again, people call me Huyên.

There are so many many things I love in this life… In short, I am crazy for food. I love writing about food. And I have passion in marketing. So you may see a majority articles on this blog focusing on:

+ Food review (written by me, some have been published on WordVietnam)

+ Marketing & branding (written or collected by me)

+ And stories of my life.

Favorite quote: Life can’t wait!!!

Contact me via huyentran166@gmail.com or my Facebook for any questions you come up with!

Tí ti về Blog và Tôi

Chắc hẳn có bạn sẽ thắc mắc tại sao tên Blog lại là HuyeenTraanViet. “HuyeenTraan” là vì trong tiếng Việt, để đánh máy được chữ “ê” và “â”, phải đánh máy 2 chữ  e và 2 chữ  a -> Huyên Trần. Còn “Viet” ở đây, vừa có thể hiểu là Việt Nam cũng có thể hiểu là Viết.

Tôi là Trần Huyên.

Có ti tỉ thứ trên đời này tôi yêu, tôi thích: bản thân, gia đình, phát triển cá nhân, viết lách, ẩm thực, bạn bè, làm việc, mua sắm, buôn dưa lê, xem phim… Tôi tin vào câu nói “Sống là không chờ đợi”!

Các bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi có thể xem thêm trên bài viết của Dương Vũ Hoàng Anh trên Đẹp.com này nhé: http://dep.com.vn/Tu-van/Chan-ngan-sao-phai-xoan/31155.dep

Còn về blog này, chắc hẳn một số bạn sẽ thắc mắc blog này về cái gì? Blog này là về TÔI (những câu chuyện đời tôi), những thứ tôi viết, những điều tôi quan tâm, mà phần lớn trong số đó sẽ là về ẩm thực, marketing & branding…

Liên hệ huyentran116@gmail.com hoặc Facebook của tôi nếu các bạn có những câu hỏi muốn tôi giải đáp!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s